Ajitasyon

Ajitasyon kelime anlamı olarak TDK’da kışkırtmak olarak karşılık buluyor. Tabi ki herhangi bir cümle içinde “birini kışkırtmak” yerine ajitasyon kelimesini kullanamazsanız. Ajitasyon yapmak olarak kullanılmasının da sebebi esasında ajitasyonun bir iş olduğu sonucunu çıkartıyoruz. Peki ajitasyon nedir, nasıl yapılır, yöntemleri nelerdir, örnekleri nelerdir gibi sorulara cevaplar aradım.

Ajitasyon Nedir

Ajitasyon Ajitasyonu kişisel de yapabilir fakat bizim incelediğimiz mesele ajitasyonun kitleler yapıldığı ve karşılık beklendiği yani bunu örgütlü biçimde yapılması meselesini inceliyoruz. Ajitasyon kavramı genelde Sosyalist “Marksist, Devrimci” literatürde kullanılan bir tabirdir. Tabi ki bu kavram tıbbi literatürde de kullanılan bir kavramdır ve tek bir algıya kilitlenme durumuna denk düşen psikolojik halin adıdır bu kavram. Tabi ki yukarıda da bahsettiğim üzere siyasal literatürde (sosyalistler-devrimciler) bir propaganda aracının adı olarak kullanıyorlar.  Hatta 1917 Devriminin önderi Lenin: “Propagandacı ‘birçok fikirleri’ birden savunmalıdır, o kadar ki, bu fikirler birbiriyle bağlantılı bir bütün olarak ancak (nisbeten) az sayıda kimseler tarafından anlaşılır olsun. Aynı konu üzerine konuşan bir ajitatör ise, bir örnek göstererek konuyu ele alacaktır, dinleyicilerin kolayca anlayabileceği ve iyi bildiği bir gerçek üzerinde duracak, örneğin işsiz bir işçinin ailesinin açlıktan ölmesi, artan yoksullaşma, vb. üzerinde duracak ve herkesin bildiği bu gerçekten yararlanarak yığınlara tek bir fikri, örneğin servet artışı ile yoksulluğun artışı arasındaki çelişkinin saçmalığı fikrini iletme yolunda çaba sarfedecektir; ve bu çelişkinin daha tam bir açıklamasını propagandacıya bırakarak bu göze batan haksızlığa karşı yığınlar arasında hoşnutsuzluk ve öfke yaratmaya çalışacaktır. İşte bu yüzdendir ki, propagandacı, genellikle yazı yazarak görevini yerine getirir, ajitatör ise konuşarak…”  propagandayı, propagandacıyı, ajitasyonu ve ajitatörü tarifler.

Ajitasyon Nasıl Yapılır

Ajitasyon siyasal anlamda yani devrimcilerin, Marksistlerin kullandığı anlamda ancak ve ancak söz ve eylem birliğinin sağlanmasıyla mümkündür. Esasında biraz basitleştirilmiş ve sığ bir bakış açısı da olsa ajitasyona; politik söylemlerin halka ulaştırılması olarak tariflenir. Mahir Çayan bu konuya Kesintisiz Devrim broşüründe söz ve eylem birliğinin altını çiziyor: “Emekçi kitlelerin ekonomik ve demokratik mücadelelerinin, oligarşik diktatörlük -isterse temsili görünüm içinde olsun- tarafından terörle bastırıldığı merkezi otoritenin ordusu, polisi, vs. ile “dev”gibi güçlü olarak halk kitlelerine gözüktüğü, gizli işgalin var olduğu bu ülkelerde, kitlelerle temas kurmanın, onları geniş bir siyasi gerçekleri açıklama kampanyası ile devrim saflarına kazanmanın temel mücadele metodu silahlı propagandadır. Silahlı propaganda, askeri değil politik mücadeledir. Ferdi değil, kitlevi mücadele biçimidir. Yani silahlı propaganda, pasifistlerin iddia ettiği gibi kesin olarak terörizm değildir. Bireysel terörizmden amaç ve biçim olarak farklıdır. ”

Ajitatörler 

Ajitatörler Ajitasyon genellikle Marksist-Leninstlerin yani devrimcilerin daha çok kullandığı bir kavramdır. Peki bu ajitatörler kim, ne yaparlar? Devrimciler ajitasyonu yukarıda da bahsettiğim üzere halka eylemliliklerini anlatmak ve ufuklarını halka mecz etmek maksadıyla kullanırlar. Bir yerde yaptıkları faaliyetleri ve herhangi bir mesele hakkında ki görüşlerini ajitasyonla kitleye anlatırlar ve bunu bir propaganda faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirirler. Ajitatörler de ajitasyonu yapan kişilerdir. En bilinen ve konuyla alakalı yazı yazmış olanlar ajitatörler ise;

  • Lenin
  • Stalin
  • Kalinin
  • Mahir Çayan
  • Bülent Uluer

Yazımın sonuna gelirken şöyle bir toparlama yapmak istiyorum. Meseleyi bu yazımızda tamamen Sosyalistlerin cephesinden ele aldık. Ajitasyon devrimci örgütlerin kitlelerle buluşma noktasıdır, esasında devrimci politikalarının da esas konumundadır. Çünkü mesele sosyalistler için örgütlenmek ve halkı hareketle buluşturmaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir