Propaganda Nedir

Siz değerli okurlar için propaganda nedir hakkında bir yazı hazırladım. Propaganda kelime anlamı olarak TDK’da “Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma, yaymaca” olarak tanımlanmaktadır. Peki propaganda nasıl yapılır, siyah propaganda nedir, örnekleri nelerdir, anlamı nedir, konusu nedir sorularına cevaplar aradım.c

Dünya tarihinde ve Türkiye tarihinde oldukça fazla yoğun propaganda vardır. Bu yapılan propagandalar da siyasi propaganda olarak nitelendirilir. Aynı zamanda propaganda belli kategorilerde incelenmektedir.Bu kategoriler;

  • Propaganda Nedirkara propaganda
  • gri propaganda
  • beyaz propaganda

olarak sıralanır.

Propaganda

Genel olarak, amaçlanan kitleyi belirli bir şekilde düşünmeye ve davranmaya ikna etmek için tasarlanmış bir mesajdır. Bu durumda reklamcılık, bir ticari propagandadır. Özel olarak, kurumsallaşmış ve sistematik biçimde bilgi yayılması ve / veya dezenformasyonda, genellikle dar bir siyasi veya dini bakış açısı geliştirmeyi amaçlar. Başlangıçta, propaganda, inancın yaygınlaştırılmasından ‘Katolik propagandasından’ sorumlu bir Roma Katolik kilisesinin kolu anlamına geliyordu. Totaliter rejimlerin (esasen Nazi Almanyası) gerçekleri çarpıtmak ve toplam yalanlar yaymak için her vasıtayı kullandığı 20. yüzyılda olumsuz çağrışımlar kazanmıştır.  

Propagandanın Belirlenmesi

İnsanlık tarihi boyunca, tüm dünyadaki insanlara acı ve utanç kaynağı olan birkaç olaya tanık olduk. Kuzey Amerika’daki yerli halkın kaldırılması ve taşınması, İkinci Dünya Savaşı’ndaki Yahudi Soykırımı ve Ruanda’daki Tutsilerin etnik temizliği 1990’ların başında sadece birkaç örnektir. Ancak, bunların her biri insanlığın en kötü yanlarını temsil ederken, aynı zamanda propagandanın başarılı bir şekilde kullanılmasının bir örneğidir. Propaganda, belirli bir nedeni veya inancı desteklemek için grupların görüşünü etkilemek veya etkilemek için kullanılan bir iletişim modudur. Yüzyıllar boyu propaganda, resim, film, konuşmalar ve müzik biçimini almıştır, ancak bu iletişim biçimleri ile sınırlı değildir. Kullanımı sadece negatif olmasa da, propagandalar, çoğu zaman bir fikrin veya grubun faydaları ve erdemleri üzerinde yoğun bir vurguyu gerektirir; aynı anda gerçeği çarpıtarak veya karşıt argümanı bastırır. Örneğin, Nazi partisi, Almanya’yı, diğer şeylerin yanı sıra, Yahudi halkının sıkı çalışan Almanlardan iş bulduğu iddia edilen ekonomik bunalımdan kurtaracağı fikrini savunarak iktidara geldi.  

Propaganda Teknikleri ve Çeşitleri

Propaganda Teknikleri ve ÇeşitleriDaha önce belirtildiği gibi, propagandalar farklı zamanlarda farklı nedenlerle kullanılmaktadır ve çok çeşitli biçimlerde gelir. Propagandanın en kolay ve anlaşılır kullanımı, zafere veya yenilginin halk desteğine büyük ölçüde bağlı olabileceği savaş zamanları içindir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi partisinin örneğine bir göz atalım. Konuşmalar, afişler ve filmler aracılığıyla Naziler Alman halkını Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki ekonomik bunalımın hükümetin başarısızlığının bir sonucu olarak değil, göçmenlerin, komünistlerin ve diğerlerinin dışındaki yabancıların suçu olduğuna ikna edebildi.

Naziler, iktidara yükselmelerine devam ederken, sıklıkla eylemlerini haklı çıkarmak ve inançlarını arttırmak için propagandaya güveniyorlardı. Örneğin, Nazi partisi, Yahudilerin işsizlikten sorumlu olduğunu ve para toplayacağını bildirdi; Bunun bir sonucu olarak, birçok Alman, Yahudi halkı tutsak edildiğinde itiraz etmedi. Nazi partisinin eylemleri, en yaygın olarak bilinen propaganda örneği olabilir, ancak Naziler bu tekniği kullanan birçok grubun yalnızca bir tanesidir.

Propaganda Örnekleri

Propaganda Örnekleriİkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Devletler sık ​​sık kamuoyu desteği propagandasına dayanıyordu. Sam Amca’nın  insanların orduya katılmasını teşvik eden afişleri “İstiyorum’u” düşünün. Ağır kullanımla bu imaj ve slogan, orduya katılmanın, özellikle kötülükle mücadele bağlamında, vatansever olmak için bir mesaj gönderdi. Bu örneklerin her ikisi de, büyük resmi önemsemiyor veya yok sayarken, bir fikri teşvik etmek için propagandanın nasıl kullanıldığını gösteriyor. Naziler, ekonomik bunalımın herhangi bir kişisel sorumluluğunu ortadan kaldırmak için propagandalar yaptı ve bunun yerine Almanların öfkelerini yönetecekleri günah keçileri (Yahudi halkı) üzerine suçladılar. Öte yandan Birleşik Devletler, şiddetin savaş gerçeklerini göz ardı ederken, askeri yurtseverlik olarak orduya katılmayı kutladı.Yukarıda aktardığım propagandaların örnekleri siyasi propaganda örnekleri arasında incelenir. Aynı zamanda kara propaganda örneklerindendir.

Propaganda yapmak doğru iletişim kanallarına ve bu iletişim kanallarını etkili biçimde kullanmaya ihtiyaç duyar.  Yürütülen propagandanın etkili olabilmesi için beden dili de oldukça önemlidir. Bundan kaynaklı mutlaka etkili iletişimde beden dilinin önemi yazımı da inceleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir